Cennik

PKPiR już od 200 zł netto/mc

Pełna księgowość już od 499 zł netto/mc

Cennik usług księgowych

Koszty usług księgowych świadczonych przez nasze biuro ustalane są indywidualnie z Klientem, co pozwala na jej idealne dopasowanie.

Przy wycenie uwzględniany jest nakład pracy wynikający z liczby dokumentów i ich złożoności oraz dodatkowych oczekiwań Klienta.


Na cenę usług bezpośredni wpływ ma;

  •  specyfika i skala prowadzonej działalności, 

  •  forma księgowości, rozliczenia podatkowe, 

  •  liczba i rodzaj dokumentów księgowych,

  •  liczba zatrudnionych pracowników.

W cenie abonamentu otrzymują Państwo m.in.:

  •  ewidencja VAT,

  •  reprezentowanie przed urzędami w zakresie wynikającym z realizowanej umowy,

  •  bieżące doradztwo związane z prowadzoną działalnością,

  •  roczne rozliczenie podatkowe firmy.

Cennik usług kadrowo - płacowych

Usługi kadrowo-płacowe oferujemy w 2 pakietach do wyboru;

 

Pakiet podstawowy – 40 zł netto/mc za osobę

  • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę lub na umowach cywilnoprawnych, przygotowywanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych, rejestracja pracowników w ZUS, deklaracje ZUS.

 

Pakiet pełny – 45 zł netto/mc za osobę

  • prowadzenie pełnej administracji kadrowo-płacowej, która zawiera pakiet podstawowy i dodatkowo: prowadzenie akt osobowych, przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zaświadczenia dla pracowników o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.